>4doh_B mol:protein length:206  Interleukin-20 receptor subunit beta
ADEVAILPAPQQLSVLSTNMKHLLMWSPVIAPGETVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSS
WCSLTEGPECDVTDDITATVPYNLRVRATLGSQTSAWSILKHPFNRQSTILTRPGMEIT
KDGFHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAEEHVKMVRSGGIPVHLETMEPGAAYCVKA
QTFVKAIGRYSAFSQTECVEVQGEAIEGR