>4e9f_A mol:protein length:161  Methyl-CpG-binding domain protein 4
MLSPPRRKAFKKWTPPRSPFNLVQETLFHDPWKLLIATIFLNRTSGKMAIPVLWKFLEK
YPSAEVARTADWRDVSELLKPLGLYDLRAKTIVKFSDEYLTKQWKYPIELHGIGKYGND
SYRIFCVNEWKQVHPEDHKLNKYHDWLWENHEKLSLSHHHHHH