>4gkh_B mol:protein length:272  Aminoglycoside 3'-phosphotransferase AphA1-IAB
GMSHIQRETSCSRPRLNSNLDADLYGYRWARDNVGQSGATIYRLYGKPNAPELFLKHGK
GSVANDVTDEMVRLNWLTAFMPLPTIKHFIRTPDDAWLLTTAIPGKTAFQVLEEYPDSG
ENIVDALAVFLRRLHSIPVCNCPFNSDRVFRLAQAQSRMNNGLVDASDFDDERNGWPVE
QVWKEMHKLLPFSPDSVVTHGDFSLDNLIFDEGKLIGCIDVGRVGIADRYQDLAILWNC
LGEFSPSLQKRLFQKYGIDNPDMNKLQFHLMLDEFF