>4ij3_C mol:protein length:221  Heavy chain of FAB fragment
QVQLKQSGPGLVAPSQSLSITCTVSGFSLTGYGVNWVRQSPGKGLEWLGMIWGDGRTDY
KSALKSRLSITKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTARYFCASDYYGSGSFAYWGQGTLVTVSA
AKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSSGVHTFPAVLES
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDCG
>4ij3_A mol:protein length:244  Sulfhydryl oxidase 1
GSHMSALYSPSDPLTLLQADTVRGAVLGSRSAWAVEFFASWCGHCIAFAPTWKALAEDV
KAWRPALYLAALDCAEETNSAVCRDFNIPGFPTVRFFKAFTKNGSGAVFPVAGADVQTL
RERLIDALESHHDTWPPACPPLEPAKLEEIDGFFARNNEEYLALIFEKGGSYLGREVAL
DLSQHKGVAVRRVLNTEANVVRKFGVTDFPSCYLLFRNGSVSRVPVLMESRSFYTAYLQ
RLSGLTRE
>4ij3_B mol:protein length:214  Light chain of FAB fragment
DVVMTQSHKFMSTSVGDRVSITCKASQDVSTAVAWYQQKSGQSPKLLIHSASYRYTGVP
DRFTGSGSGTDFTFTISSVQAEDLAVYYCQQHYSIPLTFGAGTKLELKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
>4ij3_B mol:protein length:214  Light chain of FAB fragment
DVVMTQSHKFMSTSVGDRVSITCKASQDVSTAVAWYQQKSGQSPKLLIHSASYRYTGVP
DRFTGSGSGTDFTFTISSVQAEDLAVYYCQQHYSIPLTFGAGTKLELKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC