>4qqn_A mol:protein length:340  PRMT3 protein
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSDLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKIRTESYRDFIYQN
PHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTITLI
KGKIEEVHLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLV
AVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKMSCMKKAVIPEAVVEVLDPKTLISEPCGIKHIDCHTT
SISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFL
LEKPFSVKAGEALKGKVTVHKNKKDPRSLTVTLTLNNSTQTYGLQ
>4qqn_A mol:protein length:340  PRMT3 protein
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSDLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKIRTESYRDFIYQN
PHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTITLI
KGKIEEVHLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLV
AVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKMSCMKKAVIPEAVVEVLDPKTLISEPCGIKHIDCHTT
SISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFL
LEKPFSVKAGEALKGKVTVHKNKKDPRSLTVTLTLNNSTQTYGLQ