>4rer_G mol:protein length:304  5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-1
SNNSVYTSFMKSHRCYDLIPTSSKLVVFDTSLQVKKAFFALVTNGVRAAPLWDSKKQSF
VGMLTITDFINILHRYYKSALVQIYELEEHKIETWREVYLQDSFKPLVCISPNASLFDA
VSSLIRNKIHRLPVIDPESGNTLYILTHKRILKFLKLFITEFPKPEFMSKSLEELQIGT
YANIAMVRTTTPVYVALGIFVQHRVSALPVVDEKGRVVDIYSKFDVINLAAEKTYNNLD
VSVTKALQHRSHYFEGVLKCYLHETLETIINRLVEAEVHRLVVVDENDVVKGIVSLSDI
LQALVLTGG