>4v6x_Ab mol:protein length:84  40S ribosomal protein S27
MPLAKDLLHPSPEEEKRKHKKKRLVQSPNSYFMDVKCPGCYKITTVFSHAQTVVLCVGC
STVLCQPTGGKARLTEGCSFRRKQH