>4x8p_B mol:protein length:12  Retinoblastoma-binding protein 5
EYEERESEFDIE
>4x8p_B mol:protein length:12  Retinoblastoma-binding protein 5
EYEERESEFDIE
>4x8p_A mol:protein length:182  Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit ASH2,Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit ASH2
SRVLLALHDRAPQLKISDDRLTVVGEKGYSMVRASHGVRKGAWYFEITVDEMPPDTAAR
LGWSQPLGNLQAPLGYDKFSYSWRSKKGTKFHQSIGKHYSSGYGQGDVLGFYINLPEDI
SGRGSEIIFYKNGVNQGVAYKDIFEGVYFPAISLYKSCTVSINFGPCFKYPPKDLTYRP
MSDMG