>5a0q_N mol:protein length:219  PROTEASOME SUBUNIT BETA TYPE-4
TQNPMVTGTSVLGVKFEGGVVIAADMLGSYGSLARFRNISRIMRVNNSTMLGASGDYAD
FQYLKQVLGQMVIDEELLGDGHSYSPRAIHSWLTRAMYSRRSKMNPLWNTMVIGGYADG
ESFLGYVDMLGVAYEAPSLATGYGAYLAQPLLREVLEKQPVLSQTEARDLVERCMRVLY
YRDARSYNRFQIATVTEKGVEIEGPLSTETNWDIAHMISGFE