>5l4g_4 mol:protein length:264  Proteasome subunit beta type-4
MEAFLGSRSGLWAGGPAPGQFYRIPSTPDSFMDPASALYRGPITRTQNPMVTGTSVLGV
KFEGGVVIAADMLGSYGSLARFRNISRIMRVNNSTMLGASGDYADFQYLKQVLGQMVID
EELLGDGHSYSPRAIHSWLTRAMYSRRSKMNPLWNTMVIGGYADGESFLGYVDMLGVAY
EAPSLATGYGAYLAQPLLREVLEKQPVLSQTEARDLVERCMRVLYYRDARSYNRFQIAT
VTEKGVEIEGPLSTETNWDIAHMISGFE