>5t0g_T mol:protein length:263  Proteasome subunit beta type-4
EAFLGSRSGLWAGGPAPGQFYRIPSTPDSFMDPASALYRGPITRTQNPMVTGTSVLGVK
FEGGVVIAADMLGSYGSLARFRNISRIMRVNNSTMLGASGDYADFQYLKQVLGQMVIDE
ELLGDGHSYSPRAIHSWLTRAMYSRRSKMNPLWNTMVIGGYADGESFLGYVDMLGVAYE
APSLATGYGAYLAQPLLREVLEKQPVLSQTEARDLVERCMRVLYYRDARSYNRFQIATV
TEKGVEIEGPLSTETNWDIAHMISGFE