>7odc_A mol:protein length:424  PROTEIN (ORNITHINE DECARBOXYLASE)
MSSFTKDEFDCHILDEGFTAKDILDQKINEVSSSDDKDAFYVADLGDILKKHLRWLKAL
PRVTPFYAVKCNDSRAIVSTLAAIGTGFDCASKTEIQLVQGLGVPAERVIYANPCKQVS
QIKYAASNGVQMMTFDSEIELMKVARAHPKAKLVLRIATDDSKAVCRLSVKFGATLKTS
RLLLERAKELNIDVIGVSFHVGSGCTDPDTFVQAVSDARCVFDMATEVGFSMHLLDIGG
GFPGSEDTKLKFEEITSVINPALDKYFPSDSGVRIIAEPGRYYVASAFTLAVNIIAKKT
VWKEQPGSDDEDESNEQTFMYYVNDGVYGSFNCILYDHAHVKALLQKRPKPDEKYYSSS
IWGPTCDGLDRIVERCNLPEMHVGDWMLFENMGAYTVAAASTFNGFQRPNIYYVMSRPM
WQLMKQIQSHG
>7odc_A mol:protein length:424  PROTEIN (ORNITHINE DECARBOXYLASE)
MSSFTKDEFDCHILDEGFTAKDILDQKINEVSSSDDKDAFYVADLGDILKKHLRWLKAL
PRVTPFYAVKCNDSRAIVSTLAAIGTGFDCASKTEIQLVQGLGVPAERVIYANPCKQVS
QIKYAASNGVQMMTFDSEIELMKVARAHPKAKLVLRIATDDSKAVCRLSVKFGATLKTS
RLLLERAKELNIDVIGVSFHVGSGCTDPDTFVQAVSDARCVFDMATEVGFSMHLLDIGG
GFPGSEDTKLKFEEITSVINPALDKYFPSDSGVRIIAEPGRYYVASAFTLAVNIIAKKT
VWKEQPGSDDEDESNEQTFMYYVNDGVYGSFNCILYDHAHVKALLQKRPKPDEKYYSSS
IWGPTCDGLDRIVERCNLPEMHVGDWMLFENMGAYTVAAASTFNGFQRPNIYYVMSRPM
WQLMKQIQSHG